Over PMT Online

Met PMT Online wil Calo Windesheim een breed publiek laten kennismaken met Pscyhomotorische Therapie door gratis trainingen en therapie aan te bieden. Deze laagrempelige, online service wordt gegeven door studenten en docenten. Na een kennismaking met Psychomotorische Therapie zijn er mogelijkheden om cliënten te koppelen aan aanbieders uit het PMT werkveld. 

Kennisnetwerk en platformfunctie

PMT Online heeft daarnaast een (kennis)netwerk- en platformfunctie waaruit expertise ontwikkeld, gedeeld en in de praktijk ingezet kan worden.

Er kan gedacht worden aan:
– uitwisselen en oefenen van oefenvormen die geschikt zijn om te gebruiken via videobellen
– delen en ontwikkelen van Webinars
– online aanbieden van scholing/onderwijs 
– kennis maken met toepassingen rondom PMT en technologie

Continuering stages Ambulatorium

Het Ambulatorium is een leer-werkplaats vanuit de opleiding Psychomotorische Therapie, gebaseerd op samenwerking tussen studenten, docenten, ervaren therapeuten en organisaties of opdrachtgevers.

Met PMT Online bieden we studenten PMT een zo goed mogelijke continuering van stages. Dit kunnen 3e-jaars stages zijn of stageactiviteiten die ondersteunend zijn aan een 4e-jaars stage. 

Meer informatie & contact

Voor meer informatie en mogelijkheden over samenwerking, stuur een mail naar: pmtonline@windesheim.nl.